Actief tegen pesten

School moet een veilige plek zijn voor iedereen. Daarin is geen plaats voor pesten of agressief gedrag. De Flevoschool is uiterst alert op pesten. Het kan kinderen beschadigen, remmen in hun ontwikkeling en hun leerprestaties negatief beïnvloeden.

Elk jaar opnieuw wordt veel aandacht besteed aan pesten binnen het lesprogramma. We gebruiken hiervoor onder andere de Kanjertrainingsmethode om kinderen bewust te maken van de invloed van hun gedrag op de groep en de methode Rots & Water om de weerbaarheid van onze kinderen te vergroten.

In principe wordt getracht om mogelijke problemen binnen de omgeving van De Flevoschool aan te pakken. Samen met de kinderen, de leerkrachten en de ouders.

In samenwerking met de Medezeggenschapsraad is er een Anti-pestprotocol opgesteld, hierin staat vermeld wat er van alle partijen in de school verwacht kan worden indien zich ongeoorloofd gedrag voordoet.

Kanjertraining

Om de goede sfeer te bevorderen en pesten te voorkomen gebruiken wij ook de zogenaamde ‘Kanjertraining’. Dit programma is zo’n twintig jaar geleden ontwikkeld door een psychologenpraktijk in Almere en is bewezen succesvol. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren.

Uitgangspunten:

  • We vertrouwen elkaar;
  • We helpen elkaar;
  • Niemand speelt de baas;
  • Niemand lacht uit;
  • Niemand doet zielig.

Zie voor meer informatie ook www.kanjertraining.nl

Rots & Water methode

Met fysieke oefeningen, leren samenwerken, leren omgaan met elkaar. Wanneer moet je sterk zijn, onvermurwbaar als een rots? En wanneer helpt het om mee te bewegen, je een weg te zoeken als water? Een effectieve methode omdat beide (potentiële) partijen zich bewust worden van hun gedrag en hun invloed op elkaar.