Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

groepen 1, 2, 3 en 4         ma., di., en do.      08.30-12.00 en 13.00-14.45 uur
(onderbouw)                    wo.                         08.30-12.30 uur
vr.                                                                     08.30-12.00 uur

groepen 5, 6, 7 en 8         ma., di., do. en vr. 08.30-14.45 uur
(bovenbouw)                    wo.                         08.30-12.30 uur

Deze schooltijden van De Flevoschool beginnen ‘s ochtends en eindigen `s middags voor alle leerlingen op dezelfde tijd.

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 kunnen tegen een vergoeding van €2,75 overblijven op school. Het overblijven staat onder leiding van leidsters van de naschoolse opvang en overblijfouders.

Voor de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 geldt een continurooster, d.w.z. dat alle kinderen uit deze groepen op school verplicht overblijven van 12.15-13.00 uur. Nadat de kinderen van deze groepen hun lunch hebben gebruikt met de leerkrachten, gaan zij nog een half uur buiten spelen onder leiding van pleinwachten. Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen blijven in hun eigen klaslokaal en zijn er spelletjes, boeken, etc. beschikbaar.