Organogram

Organogram

Organogram

De organisatie van onze school is volgens onderstaand model opgebouwd: