Omgangsvormen

Omgangsvormen

Omgangsvormen

De Flevoschool wil haar leerlingen een aantal elementaire zaken bijbrengen die soms los staan van het onderwijs en soms daartoe behoren. Niet alleen een bepaald kennisniveau is bepalend voor de verdere levensloop van het kind. Ook draait het om het bijbrengen van bepaalde normen en waarden, die van grote betekenis zijn voor de manier waarop een kind zich op latere leeftijd in de maatschappij beweegt. Het leren accepteren en waarderen van elkaar, onafhankelijk van ras, geloof, huidskleur en afkomst, ziet het team van De Flevoschool als een uiterst belangrijke taak. Leren betekent ook het accepteren van bepaalde regels. Daarom wordt er in de groep regelmatig aandacht aan deze omgangsregels besteed.

Zo gaan we met elkaar om:

  • Luister naar elkaar.
  • Blijf van elkaar af.
  • Blijf van andermans spullen af.
  • Stoor elkaar niet.
  • Help elkaar.
  • Speel met elkaar.
  • Accepteer elkaar, niemand is hetzelfde.
  • Los problemen op met praten.
  • Lukt het op een of andere manier niet, ga dan naar de leerkracht of de pleinwacht.

Omgaan met elkaar, pesten en de schoolregels zijn onderwerpen die met elkaar besproken worden. Er worden afspraken gemaakt met de kinderen, waar ze zich aan moeten houden. De principes zoals ze gehanteerd worden in de Kanjertrainingsmethode vormen daarbij de basis voor de lessen.

Uw betrokkenheid bij bovenstaande is onmisbaar om zodoende samen onze kinderen een verantwoorde basis mee te geven voor later.