Bestuur

Bestuur

Kinderen in hun kracht zetten in een veilige omgeving

Als bestuur zijn wij nauw betrokken bij het reilen en zeilen op De Flevoschool. Alle bestuursleden willen graag hun steentje bijdragen aan het realiseren van de missie van De Flevoschool: een prettige en geborgen omgeving bieden, waar kinderen leren om op verantwoorde wijze zelfstandig hun eigen weloverwogen keuzes te maken. Er wordt gestreefd naar een balans tussen een gedegen kennisoverdracht, de sociaal emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van de unieke kwaliteiten van ieder kind.

Wij zien het als onze belangrijkste taak onze kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in deze maatschappij. Wij streven naar onderwijs van de hoogste kwaliteit, waarbij iedere leerling het onderwijs krijgt dat bij zijn of haar niveau past. Mede door individuele aandacht kunnen leerlingen het beste uit zichzelf halen. Onze kerntaak is het aanbieden van een leeromgeving waarbinnen het voor ieder kind mogelijk is zijn unieke potentieel te benutten en door te stromen naar voor hem passend voortgezet onderwijs.

Wij willen kinderen cognitief en sociaal-emotioneel sterker maken. Bij hun ontwikkeling houden wij rekening met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheden, interesses en motivaties. Daarbij wordt ook ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van creatieve, fysieke en sociaal-emotionele eigenschappen van de kinderen in een veilige omgeving. Wij willen kinderen graag in hun kracht zetten.

Samenstelling bestuur

De Vereniging De Flevoschool heeft een bestuur dat volgens de statuten is samengesteld uit ouders van leerlingen. Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar, daarnaast vindt er op structurele basis overleg plaats tussen bestuursleden en de directie, afhankelijk van de portefeuille van de bestuurder. Voorts wordt 2 keer per jaar met de medezeggenschapsraad (MR) vergaderd. De directie vertegenwoordigt tijdens de eigen vergaderingen van de medezeggenschapsraad (6 keer) het bestuur. De bestuurssamenstelling per 1 augustus 2022 is als volgt:

Naam Functie
Arjan Minnigh Voorzitter
Maria Donkersloot Secretaris met portefeuille communicatie
Jurjen Berger Penningmeester
Lenneke Persons Bestuurslid met portefeuille HR
Leonie Brandt Corstius Agemeen bestuurslid

 

Te bereiken via: bestuur@flevoschool.nl

Eigenheid, betrokkenheid en korte lijnen

Veel schoolbesturen besluiten tot fusies, mede in verband met de toenemende complexiteit en de groeiende financiële en bestuurlijke risico’s. Wij zien echter op dit moment geen voordelen in het fuseren met anderen. Integendeel. Bij de huidige structuur als zelfstandige school (éénpitter) worden de betrokkenheid van de ouders, de korte lijnen die het bestuur heeft met de directie en de leerkrachten als zeer waardevol ervaren. Ook de financiële positie van de schoolvereniging is zodanig dat zij als éénpitter haar continuïteit kan waarborgen. De kwaliteit van het onderwijs is een focuspunt van de directie en het bestuur en een belangrijke onderscheidende factor voor het zelfstandig kunnen blijven opereren.