Specifieke activiteiten

Specifieke activiteiten

Specifieke activiteiten

Naast de gangbare dagelijkse lessen en festiviteiten die er op een school worden georganiseerd heeft De Flevoschool nog een eigen specifiek aanbod. Een voorbeeld hiervan is de excursie voor groep 8 naar Amsterdam waarin het Anne Frankhuis wordt bezocht en er een stadswandeling is langs verschillende monumenten in het kader van onderwijs over de Tweede Wereldoorlog. In combinatie met de verzorging van de herdenkingsmonumenten in ons dorp proberen wij de kinderen meer bewust te maken van de lessen die er te leren zijn uit het verleden en wat die betekenen voor onze huidige maatschappij. Ook wordt in het kader van Wetenschaps- en Techniekonderwijs Nemo in Amsterdam bezocht.

Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt er voor alle kinderen een verkeersweek georganiseerd waarin op verschillende niveaus aandacht wordt besteed aan het actief deelnemen in het verkeer.

Andere projecten zijn:

  • Jaarproject
  • Opa en omadag
  • Raad van Kinderen
  • Deelname aan vele schoolsporttoernooien