Regels m.b.t. de voordeur

Regels m.b.t. de voordeur

Regels m.b.t. de voordeur

De volgende regels gelden:

 • Alle ouders, leerlingen en leerkrachten maken gebruik van de hoofdingang.
 • Leerkrachten kunnen ook gebruik maken van de achterdeur.
 • Op schooldagen staat de voordeur van 08.25 tot 08.35 uur open.
 • Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen naar binnen. De ouders van de groepen 1 t/m 3 mogen met de kinderen mee naar het lokaal. De ouders van de groepen 4 t/m 8 nemen onderaan de trap afscheid en gaan niet mee naar boven.
 • Leerlingen die binnen zijn, gaan niet meer naar buiten.
 • Om 8.30 uur gaat de tweede bel en sluiten wij de deuren van de lokalen. Ouders worden verzocht de school te verlaten.
 • Om 08.35 sluiten wij de voordeur van de school.
 • Op schooldagen is de voordeur van 08.00 tot 16.00 uur door de ouders enkel te openen via de Bekey-app, middels een persoonlijke code.
 • Eventueel kan men ook aanbellen maar gezien de verstoring van de dagelijks werkzaamheden is dit niet wenselijk.
 • Bij de start van de middagpauze worden de kinderen van de groepen 1 t/m 4 òf:
  • door hun ouders buiten op het schoolplein opgehaald (groepen 1 t/m 3 bij hun eigen cirkel). De leerkracht zorgt ervoor dat zij/ hij hierop goed zicht houdt. Bij het verlaten van de cirkels, moet er eerst contact met de ouder zijn geweest;
  • opgevangen door de Kremmerd in hun eigen lokaal. En lunchen zij samen met hun klasgenootjes onder begeleiding van een TSO medewerker.
 • De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben pauze van 12.00 tot 12.30 uur. De kinderen van groep 7 en 8 van 12.30 tot 13.00 uur. Allen blijven op school. Zodra aan het einde van de pauze de bel gaat, gaan zij in de rij staan waar zij door de leerkacht worden opgehaald. De leerkracht neemt hen mee naar binnen. Totdat de leerkracht er is, blijft de pleinwacht aanwezig om op de kinderen te letten.
 • Vanaf 12.58 mogen de kinderen die thuis hebben gegeten het plein op om naar binnen te gaan.
 • Na de middagpauze sluit de voordeur.
 • Bij het uitgaan van de school worden de kinderen òf:
  • door hun ouders buiten (groepen 1 t/m 3 bij hun eigen cirkel) op het schoolplein opgehaald. De leerkracht zorgt ervoor dat zij/hij hierop goed zicht houdt. Bij het verlaten van de cirkels, moet er eerst contact met de ouder zijn geweest;
  • door de naschoolse opvang opgehaald. Voor alle kinderen geldt dat een medewerker van de opvang (herkenbaar aan jasje) hen op het plein opvangt. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 zien er op toe dat zijn/ haar leerlingen veilig bij de medewerker aankomen.

Overige spelregels:

 • Wees met elkaar te allen tijde oplettend in en om de school en op het schoolplein.
 • De voordeur dient altijd, na openen, meteen gesloten te worden.
 • De deur mag alleen opengehouden worden voor iemand wanneer deze persoon een bekende is.
 • Tijdens het buitenspelen heeft een van de leerkrachten of pleinwachten, altijd zicht op het hek van het schoolplein.
 • Kinderen die tijdens schooluren zelfstandig terugkomen van bijvoorbeeld externe remedial teaching of (tand)artsenbezoek, bellen bij terugkomst aan bij de voordeur. Indien er een ouder mee is, maakt hij/zij gebruik van de Bekey-app om toegang te krijgen tot de school.
 • Wanneer iemand het schoolplein (of de school) betreedt en dit is een onbekend persoon voor de medewerker, dan vraagt hij/zij naar de naam van de persoon en de reden voor het willen betreden van de school. Vervolgens wordt met de persoon meegelopen naar de plek van bestemming.