Waarom de Flevoschool

Waarom de Flevoschool

Onze visie op onderwijs

De meeste kans op succesvol functioneren in de maatschappij heb je met de combinatie van een stevige basiskennis, unieke talenten en een evenwichtige persoonlijkheid. Wij helpen uw kind deze drie aspecten in goede balans te ontwikkelen.

Basiskennis

Volgens de wet zijn de volgende vakken verplicht:

 • Nederlands
 • rekenen en wiskunde
 • Engels
 • oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting)
 • kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen, handvaardigheid)
 • bewegingsonderwijs (gymnastiek)

Door deze vakken op hoog niveau aan te bieden, zorgen we dat onze leerlingen de school verlaten met een complete, brede basiskennis. Dit biedt een prima fundament voor een verdere opleiding en studie.

Een kind is een bron van kennis en ervaring. Daar wil ik graag zoveel mogelijk van leren.

Marianne Otten, leerkracht groep 8

Talentontwikkeling

Ieder kind heeft sterke en minder sterke kanten. De een is goed met zijn handen, de ander is meer een denker. Zij houdt ervan de dingen logisch te beredeneren, hij is impulsief en creatief. In een kleine school als De Flevoschool leert elke leerkracht de kinderen vanaf jonge leeftijd kennen. Zo ontdekken we al vroeg wat van elk kind de talenten en de passie zijn.

Kinderen hebben veel talenten en wij willen hen helpen die te ontdekken. Onze leerkrachten zetten zich in om uit te vinden wat elk kind goed kan en het liefste doet. We creëren actief en bewust een respectvolle omgeving die talent stimuleert. Een veilige plek waar je trots mag zijn op je eigenheid. Waar je kunt ontdekken wie je bent en waar je goed in bent. Leren dat het goed is om te zijn wie je bent en dat datzelfde ook voor je klasgenootjes geldt. Natuurlijk, bepaalde zaken móet ieder kind leren en we houden die basis goed in de gaten. Tegelijk zorgen we dat talenten alle ruimte krijgen om te groeien. En mocht het een keer tegen zitten – met het opdoen van kennis of in de sociale omgang met elkaar – dan staan wij altijd klaar om bij te springen en extra ondersteuning te bieden.

Een evenwichtige persoonlijkheid

Hoeveel kennis en talent je ook hebt, je kunt pas echt goed functioneren als je ook lekker in je vel zit en stevig in je schoenen staat. Wij werken daarom bewust aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van ‘onze’ kinderen. Aandachtspunten zijn:

 • vertrouwen hebben in jezelf;
 • verantwoordelijkheid dragen;
 • op komen voor jezelf;
 • rekening houden met anderen;
 • omgaan met emoties en deze kunnen uiten;
 • zelfstandig functioneren en samenwerken;
 • reflecteren op je eigen handelen;
 • onderlinge verschillen accepteren;
 • functioneren in wisselende groepen.

Bij dit alles krijgt overigens het ‘omgaan met anderen’ veel nadruk. We letten scherp op signalen van pestgedrag en voeren een actief beleid tegen pesten, met speciale lesprogramma’s en strategieën voor zowel degenen die pesten als voor degenen die gepest worden. Zie ook het hoofdstuk actief tegen pesten.

Hier een quote van RT, dit is nu een voorbeeldtekst om op te vullen met een zin die slaat op de onderstaande tekst

Yolanda Willebrand, remedial teacher

Samenwerking met de ouders, met u

Voor de voorspoedige ontwikkeling van uw kind is een goede samenwerking tussen uzelf en ons team van het grootste belang. Als ouder denkt u vanuit uw eigen deskundigheid met de leerkrachten mee en samen zoeken we naar de beste aanpak voor de ontwikkeling van uw kind. U bent van harte welkom om op school te komen helpen of om een bestuurlijke bijdrage te leveren. En natuurlijk staan we ook altijd open voor uw ideeën en eventuele klachten. Wij moeten het samen doen, in alle transparantie!

Ontdek je talenten en je passie.

Kinderen een stevige basis geven voor een succesvolle en gelukkige toekomst, dat is ons doel. We bieden ze daartoe natuurlijk gewoon uitstekend onderwijs in de verplichte vakken, en helpen ze hun eigen talent te ontdekken, na te denken over hun plaats in de wereld en hun relatie met anderen. Daarnaast stimuleren wij ze hun passie te vinden, te dromen en hard te werken aan het waarmaken van hun dromen.

Doordat we een kleine, zelfstandige school zijn, kunnen wij flexibel inspelen op veranderende behoeften. Van het individuele kind, maar ook van de maatschappij. De afgelopen jaren hebben we een moderne methode voor Engels taalonderwijs ingevoerd en verschillende leermethodes gedigitaliseerd. Ook zijn wij samenwerkingen aangegaan met verschillende andere organisaties. Zo wordt leren steeds leuker en interessanter.

Je leert bij ons ook geconcentreerd werken, huiswerk maken, omgaan met falen. We dagen onze leerlingen uit om hun grenzen te verkennen en te verleggen. De goede uitstroomresultaten die wij behalen zijn dan ook niet geflatteerd. Kinderen van De Flevoschool staan aantoonbaar sterk [link naar scholen op de kaart] in het vervolgonderwijs.

Wij kennen alle kinderen door en door en geven ze veel individuele aandacht. Hierdoor kunnen wij ieder kind helpen zijn of haar eigen sterke en zwakke punten te ontdekken. Om hen vervolgens ook te begeleiden bij het inhalen van een eventuele achterstand, het ontdekken van hun passie en het verder ontwikkelen van hun talenten. Zodat ze stevig in hun schoenen staan, op weg naar de toekomst.

Lees hier [Passie voor onderwijs] meer over onze aanpak.

Actief tegen pesten

School moet een veilige plek zijn voor iedereen. Daarin is geen plaats voor pesten of agressief gedrag. Om pesten tegen te gaan spreken we niet alleen de pestkoppen aan, maar werken we ook preventief door kinderen weerbaar te maken tegen pesten. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Rots en Water. Met fysieke oefeningen, leren samenwerken, leren omgaan met elkaar. Wanneer moet je sterk zijn, onvermurwbaar als een rots? En wanneer helpt het om mee te bewegen, je een weg te zoeken als water? Een effectieve methode omdat beide (potentiële) partijen zich bewust worden van hun gedrag en hun invloed op elkaar.

Kanjertraining

Om de goede sfeer te bevorderen en pesten te voorkomen gebruiken wij ook de zogenaamde ‘Kanjertraining’. Dit programma is zo’n twintig jaar geleden ontwikkeld door een psychologenpraktijk in Almere en is bewezen succesvol. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Uitgangspunten:

 • We vertrouwen elkaar;
 • We helpen elkaar;
 • Niemand speelt de baas;
 • Niemand lacht uit;
 • Niemand doet zielig.

Zie voor meer informatie ook www.kanjertraining.nl