Plusgroep

Plusgroep

Plusgroep

Op De Flevoschool is er ook aandacht voor meer- of hoogbegaafde leerlingen. Daarvoor wordt hetzelfde traject gevolgd als voor kinderen met leerproblemen. Bij deze kinderen wordt er echter een groter beroep gedaan op hun zelfstandigheid en hun vermogen een op maat gesneden programma individueel (ook in groepsverband) te doorlopen.

Deelname aan de Plusgroep

Op De Flevoschool nemen wij de groepssignalering hoogbegaafdheid af in de groepen 2, 3, 4 en 5. Hiermee brengen wij in kaart of er wellicht sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Er zijn leerlingen met een hoge intelligentie, een creatief vermogen en sterke motivatie hetgeen zich uit in taakgerichtheid en volharding. Naast het extra lesaanbod dat deze kinderen al krijgen binnen de eigen groep, kunnen deze leerlingen ook deelnemen aan de plusgroep.

Om deel te mogen nemen aan de plusgroep:

  • zal een kind over een langdurige periode bovengemiddelde prestaties (I en I+ scores) moeten laten zien.
  • zal een kind moeten beschikken over leereigenschappen en persoonskenmerken behorende bij meer- en hoogbegaafdheid.
  • herkent de leerkracht bovenstaande signalen duidelijk in de groep.

Let wel, een hoge intelligentie hebben is niet hetzelfde als hoogbegaafd zijn, een leerling wordt hoogbegaafd genoemd als er sprake is, naast een hoge intelligentie, van specifieke omliggende leer- en persoonskenmerken zoals volharding, doorzettingsvermogen, gedrevenheid tot dingen willen weten en onderzoeken.

Inhoud van de Plusgroep

De bedoeling van de Plusgroep is om (hoog)begaafde kinderen een passende uitdaging te bieden en hen kennis te laten maken met andere kinderen die ook (hoog)begaafd zijn. In de Plusgroep wordt onder andere projectmatig gewerkt en worden er activiteiten aangeboden die ze in de klas niet of veel minder aangeboden krijgen. Eén keer per week komen de kinderen bij elkaar om te werken aan verschillende onderdelen/vaardigheden:

Leren leren, leren denken (analytisch, creatief, praktisch, etc.), inzicht in jezelf, omgang met anderen, doorzettingsvermogen, samenwerkend leren, oplossingsgericht denken en reflecteren. Ook ICT vaardigheden komen aan bod.

(Hoog)begaafde leerlingen doen vaak weinig ervaring op met gelijkgestemden. Binnen de Plusgroep is het contact er wel. Aspecten die aanbod komen zijn:

  • het zich competent voelen
  • werken aan een positief zelfbeeld
  • verbeteren van de kwaliteit van communicatie.

Deelname aan de Plusgroep heeft geen vrijblijvend karakter; de leerling dient gemotiveerd te zijn voor deelname. Een leerling kan niet op eigen initiatief tussentijds stoppen. Er wordt verwacht dat de leerling in ieder geval een blok afmaakt. Er zijn vier blokken in een schooljaar.

Rapportage

De Plusgroep leerlingen worden drie keer per jaar besproken in de groepsbespreking. De terugkoppeling naar de ouders van de leerlingen in de Plusgroep vindt plaats via de leerkracht en m.b.v. het rapport. Daarnaast is het op verzoek mogelijk om een gesprek te hebben met de leerkracht van de Plusgroep, Yolanda Willebrand.

Op het reguliere rapport wordt ook de deelname aan de Plusgroep beoordeeld. Het rapport wordt opgesteld door de leerkracht Plusgroep. De leerlingen ontvangen een beoordeling voor het onderdeel projecten op zowel proces als product.