Verkeersbeleid

Verkeersbeleid

Verkeersbeleid

Verkeersregels rond school

De Flevoschool geeft er de voorkeur aan dat zoveel mogelijk kinderen lopend of fietsend naar school komen. De infrastructuur in de omgeving van de school en de geldende regels zijn erop gericht om dit op een veilige manier mogelijk te maken. Welke regels dit zijn, kunt u hieronder lezen.

De klaar-overposten

Om de veiligheid voor de kinderen te vergroten onderhoudt De Flevoschool twee klaar-overposten, één op de Nieuwe Bussummerweg en één op de Naarderstraat. Elke morgen staan er klaar-overs van 8.15 tot 8.30 uur, zij helpen de kinderen bij het oversteken. Gebruik ook de klaar-overpost als u zelf met uw kinderen oversteekt, dat voorkomt verwarring bij de automobilisten.

Fietsenstalling

Leer uw kinderen om lopend de schuine helling voor de fietsenstalling op en af te gaan en hun fiets goed in het rek neer te zetten. Om de fietsenstalling optimaal te gebruiken, is het belangrijk dat fietsen in de rekken worden geplaatst en niet ernaast of ervoor. Bij voorkeur aansluitend op een andere fiets en niet verspreid over de rekken, dit om zoveel mogelijk fietsen te kunnen plaatsen. Fietsen die niet in de rekken worden geplaatst, vallen vaak om en beschadigen zo de fietsen die wel in de rekken staan.

Verkeersregels voor automobilisten

Om tot een veiliger situatie voor de school, een betere doorstroming van het verkeer en het verminderen van overlast in de buurt te komen geldt een aantal verkeersregels:

 • Op de verkeerstafel, het verhoogde deel van de straat bij de ingang van de school, mag u niet parkeren of stilstaan, ook niet om kinderen in of uit te laten stappen. Op deze verkeerstafel liggen 2 zebrapaden en het is de bedoeling dat de kinderen hier een overzichtelijke doorgang hebben.
 • De Bovenlangewijnseweg, de straat die voor de school langs loopt, is een éénrichtingsstraat en mag uitsluitend vanaf de Naarderstraat worden ingereden.
 • Op de Bovenlangewijnseweg mag alleen aan de zijde van de school geparkeerd worden in de daarvoor bestemde parkeerhavens.
 • De uitritten van de omwonenden van de school mogen niet worden geblokkeerd.
 • Ook de stoepen mogen niet geblokkeerd worden; deze dienen goed begaanbaar te blijven voor voetgangers, ook voor voetgangers met kinderwagens.
 • U dient ervoor te zorgen dat derden die uw kinderen brengen of halen van de verkeersregels op de hoogte zijn en deze ook naleven.

Hierbij willen wij expliciet het brengen en halen door een taxi onder uw aandacht brengen. U geldt voor de school als aanspreekpunt in deze en zal dan ook bij eventueel regelovertredend gedrag van de chauffeur hierop aangesproken worden. U dient dan zelf met het taxibedrijf voor een oplossing te zorgen.

De kiss & ride strook

Zijn uw kinderen of de kinderen die u met de auto wegbrengt al oud genoeg om na het uitstappen zelfstandig naar school te lopen, dan kunt u ’s ochtends ook gebruik maken van de kiss & ride strook. Dit zijn de eerste twee parkeervakken na de verkeerstafel. De strook is aangegeven met een bord “K+R”. Elke ochtend tussen 8.15 en 8.30 uur staat een hulpouder klaar om de kinderen te helpen met uitstappen. De kiss & ride strook werkt als volgt:

 • Laat uw kinderen uitstappen aan de trottoirzijde, stap zelf niet uit
 • De hulpouder opent en sluit de deuren en ziet er op toe dat de
  kinderen veilig het fietspad oversteken.
 • Na het uitstappen dient u direct verder te rijden.
 • Wacht even als er iemand voor u staat. Laat niet alvast uw kinderen op straat uitstappen, dit is onveilig en veroorzaakt opstoppingen in de straat.
 • Na 8.30 uur zijn dit twee gewone parkeerplaatsen.