Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Indien u als ouder een klacht hebt kunt u deze allereerst het beste bespreken met de persoon om wie het gaat. Vaak zal dat de leerkracht zijn. Mocht de zaak na contact met de groepsleerkracht niet naar tevredenheid opgelost zijn, dan kan contact opgenomen worden met de directeur van de school. Mocht een gesprek met de directeur niet tot een oplossing leiden, dan kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de school. Deze dient u schriftelijk te melden.

Betreft uw klacht bepaald beleid op de school dan kunt u uw klacht ook aan de Medezeggenschapsraad voorleggen.

Als u met een klacht bij de interne vertrouwenspersoon komt, zal zij kijken of bemiddeling een oplossing kan bieden of dat u beter een klacht kunt indienen. Als u dat wilt, kan de vertrouwenspersoon u hierbij helpen door u door te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Zij kan u ook doorverwijzen naar organisaties die zijn gespecialiseerd in opvang en nazorg.

Als interne vertrouwenspersonen zijn aangesteld:

Mila Mauritz mila@flevoschool.nl
Ouder vacature

De externe vertrouwenspersoon is:

Bernadette Hes Tel. 06-25538458
info@in-b-tweenadvies.nl

Het stroomdiagram ziet er als volgt uit:

Klacht (individueel) Klacht (beleid)
Leerkracht Leerkracht
Directie Directie
Bestuur Bestuur
Klachtencommissie MR
Klachtencommissie

De landelijke organisaties van ouders, schoolleiders, besturen en onderwijsvakbonden zijn in gezamenlijk overleg gekomen tot een klachtenregeling voor het openbaar en bijzonder primair onderwijs. Deze geldt ook voor De Flevoschool .

Daarnaast is De Flevoschool aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van het Algemeen Bijzonder Onderwijs. De klachtencommissie is te bereiken onder telefoon 070-3861697. Secretaris is mw. mr. D.H.C. Dane-Peeters.

De volledige tekst van de klachtenprocedures vindt u hier.