Leerlingendossier

Leerlingendossier

Het leerlingendossier

Iedere leerkracht houdt een leerlingendossier bij van de leerlingen van zijn groep. In dit dossier zijn de gegevens verzameld van de leerling, zijn vorderingen, zijn prestaties en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Dit is zowel een digitaal als een papieren dossier. U kunt op afspraak het dossier van uw kind op locatie en in het bijzijn van een personeelslid inzien. Dit kan uiteraard altijd en gaat op afspraak. U bent altijd welkom om hiervoor een afspraak te maken met de directie.