Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

2016 2017 2018 2019 2020
lln. % lln. % lln. % lln. % lln. %
Vmbo-Praktische leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vmbo-Basis Beroepsgerichte Leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vmbo-Kader Beroepsgerichte Leerweg 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3,5
Vmbo-Gemengde Leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,5
Vmbo-Theoretische

Leerweg

2 4,5 4 13 4 14 3 12 5 17
Vmbo-T/Havo 2 4,5 3 10 1 4 2 8 1 3,5
Havo 11 25 2 7 7 25 5 19 6 20,5
Havo/Vwo 14 32 3 10 2 7 6 23 4 14
Vwo 15 34 17 57 14 50 10 38 11 38
Aantal leerlingen 44 30 28 26 29