Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

2011 2012 2013 2014 2015
{5cffe647f68759522b56517e30cb5aea6b7ec03b530df124e2e6a92422c24d54} {5cffe647f68759522b56517e30cb5aea6b7ec03b530df124e2e6a92422c24d54} {5cffe647f68759522b56517e30cb5aea6b7ec03b530df124e2e6a92422c24d54} {5cffe647f68759522b56517e30cb5aea6b7ec03b530df124e2e6a92422c24d54} {5cffe647f68759522b56517e30cb5aea6b7ec03b530df124e2e6a92422c24d54}
VMBO-Praktische Leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VMBO-Basis Beroepsgerichte Leerweg 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
VMBO-Theoretische Leerweg 5 17,2 0 0 6 21 0 0 5 12
VMBO/HAVO 0 0 4 18,2 2 7 2 7 3 7
HAVO 7 24,2 2 9,0 4 14 6 19 11 27
HAVO/VWO 5 17,2 6 27,3 5 17 9 29 7 17
VWO 12 41,4 10 45,5 12 41 13 42 15 37
Aantal leerlingen 29 22 29 31 41