Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

2019 2020 2021 2022 2023
lln. % lln. % lln. % lln. % lln. %
Vmbo-Praktische leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vmbo-Basis Beroepsgerichte Leerweg 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Vmbo-Kader Beroepsgerichte Leerweg 0 0 1 3,5 0 0 0 0 0 0
Vmbo-Gemengde Leerweg 0 0 1 3,5 0 0 2 7 0 0
Vmbo-Theoretische

Leerweg

3 12 5 17 2 7 3 10 5 17
Vmbo-T/Havo 2 8 1 3,5 1 3 4 13 0 0
Havo 5 19 6 20,5 16 53 8 27 12 40
Havo/Vwo 6 23 4 14 2 7 2 7 2 6
Vwo 10 38 11 38 9 30 10 33 11 37
Aantal leerlingen 26 29 30 30 30