Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar Voortgezet Onderwijs

Uitstroom leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs

2017 2018 2019 2020 2021
lln. % lln. % lln. % lln. % lln. %
Vmbo-Praktische leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vmbo-Basis Beroepsgerichte Leerweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vmbo-Kader Beroepsgerichte Leerweg 1 3 0 0 0 0 1 3,5 0 0
Vmbo-Gemengde Leerweg 0 0 0 0 0 0 1 3,5 0 0
Vmbo-Theoretische

Leerweg

4 13 4 14 3 12 5 17 2 7
Vmbo-T/Havo 3 10 1 4 2 8 1 3,5 1 3
Havo 2 7 7 25 5 19 6 20,5 16 53
Havo/Vwo 3 10 2 7 6 23 4 14 2 7
Vwo 17 57 14 50 10 38 11 38 9 30
Aantal leerlingen 30 28 26 29 30