Regels voor kinderen

Regels voor kinderen

Regels voor de kinderen

Een school is een gewone organisatie en kent als zodanig een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden. Uiteraard heeft De Flevoschool een aantal duidelijke huisregels die betrekking hebben op een grote variëteit aan onderwerpen. Zoals niet fietsen op het schoolplein, het verwelkomen door de leerkracht, wat te doen bij te laat komen, wat er wel en niet kan op het schoolplein, hoe het gaat met eten en drinken.

Alle regels staan op papier en worden aan het begin van het schooljaar met alle leerlingen besproken. Ouders krijgen uiteraard ook een exemplaar.