Zorg voor onze leerlingen

Zorg voor onze leerlingen

Zorg voor onze leerlingen

Eén van de kerntaken van De Flevoschool is in het bijzonder de leerlingen met zorg en aandacht te begeleiden zodat zij zo optimaal mogelijk hun eigen ontwikkelingslijn kunnen volgen. Onderdeel van deze zorg is het tijdig signaleren van eventuele leer- en ontwikkelingsproblemen (b.v. gedragsstoornissen) dan wel het zicht krijgen op meer dan gemiddelde mogelijkheden van kinderen (bovengemiddeld/hoogbegaafdheid). Wij werken met observatiemodellen en leerlingvolgsystemen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Met behulp van ontwikkelingsvolgsystemen (Cito-LOVS, Onderbouwd, schrijfobservaties, protocol dyslexie, ZIEN) en methode gebonden toetsen, worden alle ontwikkelingsaspecten nauwlettend gevolgd.

Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, wordt gedaan met het observatie programma ZIEN.

Voor meer specifieke informatie over de leerlingenzorg verwijzen wij u naar de schoolgids.