Onze visie op basisonderwijs

De meeste kans op succesvol functioneren in de maatschappij heb je met de combinatie van een stevige basiskennis, unieke talenten en een evenwichtige persoonlijkheid. Wij helpen uw kind deze drie aspecten in goede balans te ontwikkelen.

Basiskennis

Volgens de wet zijn de volgende vakken verplicht in het basisonderwijs:

 • Nederlands
 • rekenen en wiskunde
 • Engels
 • oriëntatie op jezelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting)
 • kunstzinnige oriëntatie (muziek, tekenen, handvaardigheid)
 • bewegingsonderwijs (gymnastiek)

Door deze vakken op hoog niveau aan te bieden, zorgen we dat onze leerlingen de school verlaten met een complete, brede basiskennis. Dit biedt een prima fundament voor een verdere opleiding en studie.

Talentontwikkeling

Ieder kind heeft sterke en minder sterke kanten. De een is goed met zijn handen, de ander is meer een denker. Zij houdt ervan de dingen logisch te beredeneren, hij is impulsief en creatief. In een kleine school als De Flevoschool leert elke leerkracht de kinderen vanaf jonge leeftijd kennen. Zo ontdekken we al vroeg wat van elk kind de talenten en de passie zijn.

Kinderen hebben veel talenten en wij willen hen helpen die te ontdekken. Onze leerkrachten zetten zich in om uit te vinden wat elk kind goed kan en het liefste doet. We creëren actief en bewust een respectvolle omgeving die talent stimuleert. Een veilige plek waar je trots mag zijn op je eigenheid. Waar je kunt ontdekken wie je bent en waar je goed in bent. Leren dat het goed is om te zijn wie je bent en dat datzelfde ook voor je klasgenootjes geldt. Natuurlijk, bepaalde zaken móet ieder kind leren en we houden die basis goed in de gaten. Tegelijk zorgen we dat talenten alle ruimte krijgen om te groeien. En mocht het een keer tegen zitten – met het opdoen van kennis of in de sociale omgang met elkaar – dan staan wij altijd klaar om bij te springen en extra ondersteuning te bieden.

Een evenwichtige persoonlijkheid

Hoeveel kennis en talent je ook hebt, je kunt pas echt goed functioneren als je ook lekker in je vel zit en stevig in je schoenen staat. Wij werken daarom bewust aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van ‘onze’ kinderen. Aandachtspunten zijn:

 • vertrouwen hebben in jezelf;
 • verantwoordelijkheid dragen;
 • op komen voor jezelf;
 • rekening houden met anderen;
 • omgaan met emoties en deze kunnen uiten;
 • zelfstandig functioneren en samenwerken;
 • reflecteren op je eigen handelen;
 • onderlinge verschillen accepteren;
 • functioneren in wisselende groepen.

Bij dit alles krijgt overigens het ‘omgaan met anderen’ veel nadruk. We letten scherp op signalen van pestgedrag en voeren een actief beleid tegen pesten, met speciale lesprogramma’s en strategieën voor zowel degenen die pesten als voor degenen die gepest worden. Zie ook het hoofdstuk Actief tegen pesten.

Samenwerking met de ouders, met u

Voor de voorspoedige ontwikkeling van uw kind is een goede samenwerking tussen uzelf en ons team van het grootste belang. Als ouder denkt u vanuit uw eigen deskundigheid met de leerkrachten mee en samen zoeken we naar de beste aanpak voor de ontwikkeling van uw kind. U bent van harte welkom om op school te komen helpen of om een bestuurlijke bijdrage te leveren. En natuurlijk staan we ook altijd open voor uw ideeën en eventuele klachten. Wij moeten het samen doen, in alle transparantie!