Organisatie/structuur

Organisatie/structuur

Organisatiestructuur

De Flevoschool heeft een verenigingsstructuur. Dit betekent dat naast de gewone schoolstructuur, waarin leerkrachten en leerlingen de basis vormen, de ouders bij ons op school ook zeer betrokken zijn. Een groot aantal van hen vervult vrijwillig een functie binnen de verschillende geledingen van de school. Eens per jaar is er een ledenvergadering voor alle leden van onze school.