Klassenouders en activiteitencommissie

Klassenouders en activiteitencommissie

Klassenouders en de activiteitencommissie

De klassenouders is een enthousiaste groep ouders die de leerkrachten helpt in de groep. Elke klas op De Flevoschool heeft twee klassenouders. De taken van een klassenouder bestaan onder andere uit het ondersteunen van de leerkracht bij extra activiteiten in de klas maar ook het organiseren van extra hulp zoals bijvoorbeeld bij schooluitjes, feesten, knutselprojecten etc. De klassenouders coördineren de inzet van ouders voor deze leuke, spannende extra activiteiten in en om school samen met de leerkrachten. Klassenouders worden voor een periode van 2 jaar gekozen.

Een andere taak van de klassenouders is het participeren in de activiteitencommissie. Deze commissie heeft als taak het organiseren en voorbereiden van binnen- en buitenschoolse activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met de leerkracht, met als doel de kinderen een gezellige schooltijd te bezorgen.

Zo levert de activiteitencommissie een onmisbare bijdrage aan activiteiten zoals onder andere Sinterklaas, Kerstmis, jaarprojecten, schoolvoetbal, de avondvierdaagse, sportdag, eindjaarsfeesten en dergelijke. Bij de uitvoering van deze activiteiten is hulp van andere ouders natuurlijk onontbeerlijk!

De Activiteitencommissie bestaat uit:

  • De Voorzitter, zij heeft contact met de directie over lopende zaken aangaande de activiteiten en zit de vergaderingen van de Activiteitencommissie voor.
  • De klassenouders zijn de leden van de commissie. Zij dragen de verantwoordelijkheid samen met de leerkrachten m.b.t. het organiseren van activiteiten.

Mocht u interesse hebben om ook klassenouder te worden in de klas van uw kind, informeer gerust geheel vrijblijvend bij onze voorzitter van de activiteitencommissie: ac@flevoschool.nl

Het huishoudelijk reglement van de activiteitencommissie en de taakomschrijving van klassenouder kunt u opvragen bij de directie: inez@flevoschool.nl