Voor ouders

Het rooster

De dagindeling van uw kind

Veel ouders hebben een actief leven, waarbij moeder en vader overdag werken, al dan niet met een wekelijkse mama- of papadag. Om flexibel tegemoet te komen aan uw behoefte aan opvang werken wij nauw samen met de Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) die op professionele manier de pre-, tussen- en naschoolse opvang verzorgt. Bijzonder prettig is het dat de SKH dit doet binnen de muren (en het speelplein) van De Flevoschool zelf. De kinderen hoeven dus niet naar een andere locatie.

De overblijf voor de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt ook verzorgd door de SKH. Al is het voor deze kinderen ook mogelijk om hen op te halen voor de lunch. De kinderen van groepen 5, 6, 7 en 8 volgen een continurooster. Zij blijven dus verplicht op school tussen de middag.

Zie voor meer informatie ook www.kinderopvanghuizen.nl

Daarnaast gaan onze kinderen ook naar andere kinderopvang organisaties:

Groepen 1, 2, 3 en 4 ma., di., en do. 08.30-12.00 en 13.00-14.45 uur
(onderbouw) wo. 08.30-12.30 uur
vr. 08.30-12.00 uur
Groepen 5, 6, 7 en 8 ma., di., do. en vr. 08.30-14.45 uur
(bovenbouw) wo. 08.30-12.30 uur

Voor het eerst naar school

Voor peuters en kleuters is de eerste dag naar een ‘echte’ school misschien wel de belangrijkste gebeurtenis van hun nog prille leven. We proberen de overgang te vergemakkelijken met speciale wendagen. Dat wil zeggen dat uw kind al vóór zijn of haar vierde verjaardag een viertal dagdelen mag komen wennen in de klas. De kleuterjuf neemt dan de tijd om uw kind te helpen zich thuis te voelen.

Is uw kind zelfstandig genoeg?

Al telt bij de aanmelding vooral de leeftijd, we kijken ook naar de zelfstandigheid van nieuwe kindjes. Zo is het belangrijk dat uw kind zich zelf kan aan- en uitkleden. Natuurlijk helpen wij graag met een weerbarstige knoop of rits, maar het mag niet ten koste gaan van de aandacht voor de andere kinderen. Ook voor het kind zelf is het vervelend als het als enige geholpen moet worden. Datzelfde geldt voor toiletbezoek. We gaan er van uit dat uw kind zindelijk is en zelfstandig naar de WC kan. Mocht er toch eens een ongelukje gebeuren, dan hebben we extra kleding op school. Maar als een kind echt onvoldoende zelfredzaam of zindelijk is, dan moeten wij samen een oplossing zoeken, waarbij u als ouder een belangrijke rol hebt.

Overstappen van een andere school

Zit uw kind al op een andere school en wilt u overstappen? Neem dan contact met ons op voor overleg over de juiste procedure.