Leerlingen in groep 1-2

Leerlingen in groep 1-2

Leerlingen in groep 1-2

Starten op de basisschool

Voordat uw kind bij ons op school begint mag het vier dagdelen komen wennen.  Uw kind wordt goed in de gaten gehouden en eventuele gewenningsproblemen worden gesignaleerd en daar waar nodig begeleidt.

Na de start ontvangt u als ouder een vragenlijst betreffende uw kind. Na ongeveer vier weken krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt een vragenlijst doorgenomen en de eerste periode op school geëvalueerd en met u besproken.

Komt u met uw kind van een andere school dan wordt er indien nodig een onderzoekje afgenomen door de remedial teacher. Dit om het ontwikkelingsniveau van uw kind te bepalen. Dit wordt teruggekoppeld naar u en de interne begeleider van onze school, waarna wordt bepaald of uw kind eventuele begeleiding nodig heeft.

Herfstkinderen

‘Herfstkinderen’ zijn kinderen die in oktober, november of december zijn geboren. Over de overgang van herfstkinderen is soms verwarring. Indien dit voor uw kind eventueel van toepassing is, schroom niet om dan contact met Inèz Vermeulen (interne begeleider) hierover op te nemen.

Doorstroming naar groep 3

In de loop van groep 2 bekijkt de leerkracht of uw kind toe is aan groep 3. Het spelend leren in groep 2 wordt in groep 3 spelend lezen en rekenen. Al spelend ontdekken de kleuters o.a. het omgaan met letters en cijfers. Mocht er twijfel zijn over de overgang naar groep 3 dan wordt dit vroegtijdig met u besproken.

U kunt hierover meer lezen in onze schoolgids.