Passie voor onderwijs

Hoe kan De Flevoschool zelf uitblinken?

Het team van De Flevoschool heeft een passie voor onderwijs. Wij willen niets minder dan de allerbeste zijn in het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling. Ons profiel omschrijven we als volgt: ”De Flevoschool is een lerende organisatie met uitstekende leerkrachten en moderne leermiddelen, die nauw samenwerkt met haar omgeving.” Klinkt goed, maar als ouder wilt u natuurlijk vooral weten wat dit in de praktijk betekent voor uw kind. Laten we de verschillende onderdelen van ons profiel eens onder de loep nemen.

De Flevoschool is een lerende organisatie

Wij kiezen er bewust voor regelmatig samen te kijken naar de resultaten van ons onderwijsprogramma en in een open sfeer te praten over onze prestaties. Op álle niveaus in de organisatie, dus ook verbeterpunten bij het management en bestuur zijn bespreekbaar. Vanuit een positief-kritische houding stimuleren we elkaar om het elke dag een beetje beter te doen.

De Flevoschool heeft uitstekende leerkrachten

Ook u hebt zelf vast wel een voorbeeld van een inspirerende onderwijzer die uw leven richting heeft gegeven. De motivatie en de passie van de individuele leerkracht is bepalend voor het plezier en het succes van de leerlingen. De Flevoschool investeert in de ontwikkeling van de leerkrachten door hen opleidingen aan te bieden en door ook intern de kennisuitwisseling te stimuleren. De leerkrachten werken steeds meer samen en we stimuleren ook dat ze af en toe eens elkaars lessen bijwonen. Bovendien werken onze leerkrachten samen aan projecten. Een mooi voorbeeld is de nieuwe leermethode Engels. De leerkrachten hebben samen criteria opgesteld, samen naar de methoden gekeken en uiteindelijk samen de nieuwe methode schoolbreed geïntroduceerd. Die brede betrokkenheid levert veel positieve energie op. De kinderen voelen natuurlijk ook de stimulans van dit groeiende enthousiasme.

De Flevoschool heeft moderne leermiddelen

Moderne, digitale leermiddelen dragen bij aan talentontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs. Zij bieden nieuwe manieren om samen en interactief te leren en om meer maatwerk te creëren in het aanbod voor individuele leerlingen. Wij volgen de actuele ontwikkelingen op dit gebied, maar blijven kritisch op de negatieve facetten van digitaal leren. We pikken er de middelen uit die bewezen succesvol zijn, zoals digiborden, laptops en digitale lesprogramma’s. En daarnaast blijven we natuurlijk ook gewoon naar buiten gaan om samen de echte wereld te ontdekken.

De Flevoschool werkt samen met haar omgeving

Als schoolvereniging en een van de weinige zelfstandige basisscholen in de regio staan we midden in de maatschappij. We werken samen met onder meer de gemeente, de Stichting Kinderopvang Huizen, andere scholen en sportverenigingen. En met de ouders natuurlijk! Het bestuur streeft naar volledige transparantie als het gaat om het (financieel) beleid, zodat iedereen weet waar we voor staan en waar het heen gaat. Speciale vermelding verdient onze recente samenwerking met de winkelketen Lidl in de vorm van de ‘Raad voor de Kinderen’. Hierbij ontving de Raad van Bestuur van deze winkelketen de leerlingen van groep 8 om ze een dilemma voor te leggen. De vraag was: Hoe kunnen we verspilling van voedsel oplossen?’ De kinderen hebben hier samen op school over nagedacht en uiteindelijk hun oplossingen officieel bij Lidl gepresenteerd. Daar kwamen heel leuke dingen uit, waar de Lidl echt iets mee gaat doen. Wij zoeken momenteel ook samenwerking met andere organisaties en bedrijven in de regio, voor meer van dit soort waardevolle ervaringen.

Onze ambities in de praktijk

U ziet dat we serieus invulling geven aan onze passie voor en visie op modern individueel onderwijs. Wilt u meer weten of hebt u ideeën of suggesties voor verbetering, neem vooral contact met ons op. Uw inbreng is uiterst welkom.