Ontdek je talenten en je passie

Kinderen een stevige basis geven voor een succesvolle en gelukkige toekomst, dat is ons doel. We bieden ze daartoe natuurlijk gewoon uitstekend onderwijs in de verplichte vakken, en helpen ze hun eigen talent te ontdekken, na te denken over hun plaats in de wereld en hun relatie met anderen. Daarnaast stimuleren wij ze hun passie te vinden, te dromen en hard te werken aan het waarmaken van hun dromen.

Doordat we een kleine, zelfstandige basisschool zijn, kunnen wij flexibel inspelen op veranderende behoeften. Van het individuele kind, maar ook van de maatschappij. De afgelopen jaren hebben we een moderne methode voor Engels taalonderwijs ingevoerd en verschillende leermethodes gedigitaliseerd. Ook zijn wij samenwerkingen aangegaan met verschillende andere organisaties. Zo wordt leren steeds leuker en interessanter.

Je leert bij ons ook geconcentreerd werken, huiswerk maken, omgaan met falen. We dagen onze leerlingen uit om hun grenzen te verkennen en te verleggen. De goede uitstroomresultaten die wij behalen zijn dan ook niet geflatteerd. Kinderen van De Flevoschool staan aantoonbaar sterk in het vervolgonderwijs.

Wij kennen alle kinderen door en door en geven ze veel individuele aandacht. Hierdoor kunnen wij ieder kind helpen zijn of haar eigen sterke en zwakke punten te ontdekken. Om hen vervolgens ook te begeleiden bij het inhalen van een eventuele achterstand, het ontdekken van hun passie en het verder ontwikkelen van hun talenten. Zodat ze stevig in hun schoenen staan, op weg naar de toekomst.

Lees hier meer over onze aanpak.