Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

In groep 8 neemt de overgang naar het voortgezet onderwijs een belangrijke plaats in. Bij de begeleiding hiervan speelt de leerkracht van groep 8 een belangrijke rol.

Sinds schooljaar 2015-2016 is het schooladvies leidend geworden bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Ter oriëntatie op het voortgezet onderwijs kunnen de ouders de verschillende open dagen bezoeken. Zie voor meer informatie de Gooise Gids.

Daarnaast organiseert De Flevoschool een informatieavond voor de ouders van de groepen 7 en 8, waarbij structuur van het voortgezet onderwijs wordt uitgelegd.