Voor- tussen- en naschoolse opvang

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Het gehele aanbod van buitenschoolse opvang kunt u vinden binnen het gebouw van de Flevoschool. De voor-, tussen- en naschoolse opvang wordt in ons gebouw georganiseerd door de Stichting Kinderopvang Huizen. Tevens bevindt zich een peuterspeelzaal in ons gebouw.

Daarnaast gaan onze kinderen ook naar andere kinderopvang organisaties: