Team OUD

Team OUD

Ook ons team kiest voor ontwikkeling

Ons team bestaat uit 22 mensen, fulltime en parttime, met een mix van vrouwen en mannen van verschillende leeftijden. Zo is er een goede balans tussen ervaring en jeugdige inbreng. Bij het werven van nieuwe collega’s houden we rekening met die balans.

Onze leerkrachten zijn gemotiveerd om te blijven leren en werken continu aan het verbreden en actualiseren van hun kennis. Ze volgen opleidingen en cursussen om inzicht te verkrijgen in de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen het huidige onderwijs, denk hierbij aan taakgericht werken, klassenmanagement, leerlingvolgsysteem, signaleren van pestgedrag en nieuwe leermethoden.

Naast de leerkrachten heeft de school een directeur, een adjunct-directeur, een intern begeleider, twee remedial teachers, een vakleerkracht gym en muziek, een onderwijsassistent en een administratief ondersteuner. Indien nodig wordt er ook gebruikt gemaakt van externe expertise.

Binnen de directie zijn de taken helder verdeeld. Inèz Vermeulen, de adjunct-directeur, regelt onder meer het inschrijvingsbeleid en daarnaast vervult zij ook de functie van intern begeleider waarbij zij verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg. Directeur Daniël van den Berg doet het personeelsbeleid, de financiën, de externe contacten en het algemeen management van de school.

Lees meer over onze enthousiaste leerkrachten en medewerkers »