Studiedag Leskracht

Studiedag Leskracht

Vandaag werd er op de studiedag door het team weer intensief gewerkt aan het onderdeel Leskracht. Onder begeleiding van Astrid Timmermans en Peter ter Riele kwamen de verschillende theorieën van Bloom en Gardner voorbij over Meervoudige Intelligenties en de Taxonomie van Bloom. Hoe kunnen deze theorieën praktisch worden ingezet in de dagelijkse praktijk zodat er meer aangesloten wordt bij de verschillende talenten en intelligenties van kinderen?
Het was opnieuw een inspirerende dag!

Deel dit bericht