Schoolterrein rookvrij

Schoolterrein rookvrij

De Flevoschool, de Kremmerd en ’t Morsje hebben vanaf heden een rookvrij schoolterrein!

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Er was op het schoolterrein al een stilzwijgende afspraak dat er niet gerookt werd maar de wens van de drie gebruikers van het terrein (De Flevoschool, de Kremmerd en ’t Morsje) was om dit toch te formaliseren. Daarom hebben wij vanaf heden een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein en het terrein aan de achterzijde van de school/opvang gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Wij als school en kinderopvang willen leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein, bij het hek of in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Deel dit bericht