Teamverjaardag en Afscheid juf Hilde, Hanneke en Corrien

Teamverjaardag en Afscheid juf Hilde, Hanneke en Corrien

Beste ouders,

Zoals u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen nemen wij dit schooljaar afscheid van drie zeer
gewaardeerde collega’s. Hilde Wiesenekker en Hanneke Roodhart zullen na de zomervakantie
gaan genieten van hun pensioen. Corrien Kleine zal nog niet stoppen met werken maar zij is
inmiddels verhuisd naar Gorinchem en zij zal daar verder gaan met de individuele begeleiding
van kinderen vanuit haar eigen praktijk.

Deze collega’s zijn lang werkzaam geweest op school en wij willen hen natuurlijk een mooi
afscheid geven. Hilde, Hanneke en Corrien hebben aangegeven dit afscheid graag invulling te
geven door met de kinderen een feest te vieren. En dat gaan we dan ook doen.

Op woensdag 6 juli staat de teamverjaardag op de planning. Bij de start van de ochtend zullen
we eerst alle medewerkers van de school in het zonnetje zetten. Daarna zullen wij feestelijk
afscheid nemen van deze drie collega’s. Voordat wij dan met alle kinderen naar het “feestterrein”
gaan zullen de kinderen nog de verjaardag van eigen hun juf/meester in de klas vieren.
Vervolgens vertrekken wij met alle kinderen naar de Limitische Heide. Daar zal onder
begeleiding van de buurtsportcoaches een spelletjesochtend worden georganiseerd. Uiteraard
zullen de kinderen hier ook een hapje en een drankje krijgen. Zij hoeven deze dag dus geen
10-uurtje mee.

Aan het einde van de ochtend lopen wij gezamenlijk terug en kunt u om 12.30 uur uw kind bij
school weer ophalen.

Wij begrijpen dat er ook ouders zullen zijn die afscheid willen nemen van deze collega’s. Zij
hebben zelf aangegeven hier niet een officiële gelegenheid van te willen maken. Daarom is er
besloten om tijdens het Eindejaarsfeest momenten in te bouwen waarop Hanneke en Hilde op
een vaste plek zullen zijn waar u hen dan gedag kunt zeggen. Deze momenten zijn zoveel als
mogelijk om de optredens van de verschillende groepen heen gepland. Hieronder vindt u de
momenten waarop zij beschikbaar zijn:
– 17.45 – 18.15 uur
– 19.30 – 20.00 uur
– tijdens de afsluiting van de avond.

Aangezien Corrien deze avond nog betrokken is bij de organisatie en uitvoering van het
Eindejaarsfeest lukt het niet om haar dan vrij te spelen. U kunt op vrijdagmorgen 15 juli bij het
ophalen van uw kind, nog afscheid van haar nemen.

Wij hopen dat velen van u hen een mooi afscheid zullen geven want dat hebben deze drie
collega’s zeker verdiend!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Inèz Vermeulen en Daniël van den Berg
directie De Flevoschool