Groep 8 presenteert ideeën tijdens dialoogsessie Raad van Kinderen

Groep 8 presenteert ideeën tijdens dialoogsessie Raad van Kinderen

Een aantal maanden geleden kregen de leerlingen van groep 8 het verzoek van de Lidl mee te denken omtrent dilemma’s m.b.t. het onderwerp duurzaamheid.
Wat kan de Nederlandse supermarkt doen in haar directe omgeving?
Dit jaar stonden de 17 werelddoelen centraal die de Verenigde Naties heeft gesteld voor het jaar 2030. Dit zijn doelen om de wereld een betere plek te geven.

Doelen waarop de Lidl m.n. input vroeg waren:
Doel 5 — Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig; meer vrouwen aan de top.
Doel 7 — Schone en betaalbare energie; duurzame energie en zonnepanelen.
Doel 13 — Klimaatverandering stoppen; de CO2 footprint verkleinen
Doel 14 — Gezonde oceanen, zeeën en rivieren; zwerfafval tegengaan en slimme verpakkingen.

Vol enthousiasme gingen de kinderen aan de slag; maandenlang brainstormen, interviews houden, onderzoek doen etc. Ook dit jaar bracht het dilemma weer genoeg kansen.

Vandaag, 21 april was het dan zover. De grote dag; de dialoogsessie waarop de kinderen hun zelf bedachte oplossingen mochten presenteren aan de Raad van Bestuur van de Lidl op het hoofdkantoor. Deze dialoogsessie werd geleid door Prinses Laurentien van Oranje. Hoog bezoek dus voor de kids. Wat was het spannend en wat deden zij het fantastisch.

De Raad van Bestuur was onder de indruk van hun creativiteit en presentatievaardigheden! Nu maar afwachten welke ideeën zij in de praktijk gaan brengen! Over een paar weken horen wij het, spannend!!!!!

Maar wij zijn in ieder geval Trots op onze Kanjers van groep 8!